Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Η κυβέρνηση οφείλει να δείξει συνέπεια και να κάνει πράξη αυτό το πλέγμα έργων για ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Φλώρινα 17/5/2011
ΑΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Φλώρινας, κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο της στάγδην άρδευσης της Πρέσπας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Από την πρώτη στιγμή δήλωσα την ικανοποίηση μου για ένα έργο το οποίο αποτελεί
καθολικό αίτημα των φορέων.
Το     έργο  εντάσσεται  στο  πρόγραμμα   «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,,   το   οποίο  η
προηγούμενη Υπουργός, η κ. Μπατζελή, μόλις το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση,
αδρανοποίησε.   Σε   αυτό   το   πρόγραμμα   είχε   προγραμματιστεί  για  υλοποίηση   το
συγκεκριμένο έργο που θα κοστίσει 10 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η ανακοίνωση του σημερινού Υπουργού αφορά καταρχήν την εξασφάλιση του ενός
εκατομμυρίου ευρώ για τη μελέτη. Υπολείπονται τα βήματα για την υλοποίηση και
παράδοση του έργου. Πιστεύω ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα, χρειάζεται όμως η προσοχή
μας για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.
Στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» η Ν.Δ. είχε προγραμματίσει για υλοποίηση επίσης, τη
στάγδην άρδευση  των  Δήμων Αμυνταίου,  Φιλώτα, Αετού,  την ολοκλήρωση   του
φράγματος Παρορίου, την κατασκευή αρδευτικού δικτύου της Χειμαδίτιδας, μελέτες
αναδασμών με παράλληλα έργα και την χορήγηση ποσών σε κάθε Δήμο και Κοινότητα
για αγροτικά έργα.
Συνολικά προγραμματίστηκαν έργα 76.000.000 ευρώ για το Νομό Φλώρινας.
Άρα, από τη δεδομένη ικανοποίηση για την εξέλιξη του έργου στην Πρέσπα μέχρι τις
θριαμβολογίες ο δρόμος είναι μακρύς.
Η κυβέρνηση οφείλει να δείξει συνέπεια και να κάνει πράξη αυτό το πλέγμα έργων για
ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Διαφορετικά, υπονομεύοντας την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής θα είναι υπόλογη.
Από το Πολιτικό Γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: