Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (αριθμ.243/2005)..........

Απόσπασμα Δικαστικής απόφασης για το λεγόμενο "Μακεδονικό" πρόβλημα

Αριθμός 243/2005

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόεδρος: Μίμης Γραμματικούδης
Δικαστές: Π. Ντάσκα, Α. Τυραννίδου (εισηγήτρια)
Δικηγόροι: Ε. Τέλλη, Α. Ιωάννου

... Στο άρθρο 11 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ορίζεται ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ίδρυσης μετ’ άλλων συνδικάτων και προσχώρησης σε συνδικάτα με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων τους». Κατά δε την παρ. 2 εδ. α΄ του ίδιου άρθρου, «η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε άλλους περιορισμούς πέραν απ’ αυτούς που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν αναγκαία μέτρα, σε δημοκρατική κοινωνία, για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας και την ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων.»
Κατά συνέπεια, από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις των ενλόγω άρθρων 9, 10 και 11 της ΕΣΔΑ συνάγεται ότι η δημόσια τάξη είναι θεμιτός περιορισμός των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Η δημόσια δε τάξη, η προς την οποία αντίθεση του σκοπού του σωματείου δημιουργεί λόγο μη αναγνώρισής του από το δικαστήριο, αποτελείται από θεμελιώδεις κανόνες και αρχές που κρατούν σε ορισμένο χρόνο στη χώρα και απηχούν τις δικαιικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές και άλλες αντιλήψεις, οι οποίες διέπουν τον έννομο βιοτικό ρυθμό αυτής. Αντίθεση προς τη δημόσια τάξη υπάρχει όταν προσβάλλονται οι αντιλήψεις αυτές και διαταράσσεται ο βιοτικός ρυθμός (ΟλΑΠ 6/1990, 17/1999, 4/2005, ΕλλΔνη 31.552, 40.1288, 46.382).
Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει της πιο πάνω διάταξης του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ, με την απόφασή του της 17.2.2004 που εκδόθηκε στην υπόθεση
Gorzelik και λοιπών κατά της Πολωνίας, μετά από ατομική προσφυγή κατά του Πολωνικού Κράτους, για άρνηση των αρχών αυτού να προβούν στην επίσημη καταχώριση του σωματείου των προσφυγόντων υπό την επωνυμία «Ένωση των προσώπων σιλεσιανής ιθαγένειας», έκρινε ότι: Η ελευθερία συνεταιρισμού δεν είναι απόλυτη και πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όταν ένα σωματείο διά των δραστηριοτήτων του ή των προθέσεων, τις οποίες δηλώνει ρητώς ή σιωπηρώς στο πρόγραμμά του, θέτει σε κίνδυνο τους θεσμούς του Κράτους ή τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, Makedoniki
» ως μέσα δε για την επίτευξη του άνω σκοπού αναφέρεται ότι είναι οι ομιλίες, τα δημοσιεύματα, τα διαβήματα κάθε μορφής, καθώς και η συνεργασία του σωματείου με άλλα σωματεία, που έχουν κοινούς σκοπούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Ο προαναφερόμενος σκοπός του Σωματείου αποτελεί αντικείμενο έρευνας για να διαπιστωθεί εάν είναι σύννομος, ή αντιβαίνει στη δημόσια τάξη, υπό την αναλυθείσα παραπάνω έννοια αυτής, ή δημιουργεί σύγχυση αναφορικά με τη σωματειακή δράση των μελών του. Προς τούτο, κρίσιμα είναι τα σημεία που αφορούν στην επικαλούμενη «διάσωση και διάδοση μακεδόνικου πολιτισμού», όπως και τη «διατήρηση και καλλιέργεια της μακεδόνικης γλώσσας –«
Makedoncki
».
Πριν από το 1944 «Μακεδονία» ως σλαβικό κράτος και «Μακεδ
oνικό Έθνος», ως ιδιαίτερη εθνότητα ήταν έννοιες παντελώς άγνωστες. Στις 2.8.1944, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, ο Κροάτης Τίτο δημιούργησε το ΓMakedoncki». Ούτε φυσικά υφίσταται στην Ελλάδα «μακεδόνικη μειονότητα». Είναι αυτονόητο, ότι ένα μωσαϊκό εθνοτήτων δεν μπορεί σε εξήντα χρόνια να αποκτήσει εθνολογική οντότητα, στηριζόμενο σε χαλκευμένα ιστορικά στοιχεία. Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ανενδοιάστως ότι ο σκοπός του υπό αναγνώριση Σωματείου αντίκειται προς τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αφού θέτει σε κίνδυνο τους θεσμούς του Ελληνικού Κράτους, με τις εξαγγελλόμενες ρητώς και σιωπηρώς δραστηριότητες των μελών του. Περαιτέρω και με την εμμονή του ως αβάσιμη κατ’ ουσία. Επομένως, εφόσον τα ίδια δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση του, έστω και με συνοπτική αιτιολογία, η οστη γενική αναφορά του όρου «μακεδόνικος - ική» πολιτισμός - γλώσσα προκαλεί σύγχυση τόσο στο εσωτερικό της Χώρας και, ιδίως, στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Σωματείο ως μέλη, αποδεχόμενοι το σκοπό αυτόν, όσο και διεθνώς, στα κράτη και στους λοιπούς φορείς με τους οποίους θα συναλλαχθεί αυτό, ενόψει της πραγμάτωσης του σκοπού του μέσω διαβημάτων, συνεργασιών κλπ. Συμπερασματικά, η αναγνώριση του Σωματείου προσκρούει στην ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης των πολιτών της περιοχής και κατ’ επέκταση της γαλήνης της Χώρας. Γι’ αυτό και η αίτηση είναι απορριπτέα ποία συμπληρώνεται με τις ανωτέρω σκέψεις, δεν έσφαλε, γι’ αυτό οι αντίθετοι λόγοι της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι, όπως και η έφεση στο σύνολό της... Freedom of peaceful assembly and association.
- Public policy is a legitimate limitation of rights. The public and policy, in which unlike the purpose of the association creates a reason for refusing recognition by the court, consisting of fundamental
is rules and principles that keep a certain time in the country and reflect dikaiikes, social, civic, political, religious, moral and other beliefs, which govern the legal standard that pace. Contrary to public policy is when
rosvallontai these perceptions and disturbed biotic rate.

ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, κ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Φλώρινα, 1-8-2011
Αγαπητέ Βουλευτή, κ. Κωνσταντινίδη,
Αναφορικά με την «καθυστερημένη αντίδρασή» μου για τη συνέντευξη του κ. Αναστασιάδη, όπως τη σχολιάζετε, έχω να σας πω ότι, αν εσείς επιλέξατε να είστε ο λαγός της πολιτικής σκηνής, εγώ επέλεξα να είμαι η χελώνα, γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο η ευστοχία του κειμένου μου, σύμφωνα με τις αρχές μου, παρά η σβελτάδα της αντίδρασης, παρότι είναι σημαντική κι αυτή. Δικαίωμά σας και δικαίωμά μου. Άλλωστε, εγώ δεν διαθέτω ούτε γραφείο οργανωμένο, όπως εσείς ως βουλευτής, και πρέπει να περάσουν όλα από τα χέρια μου, ούτε βουλευτική ασυλία, για αυτό και πρέπει να προσέχω διπλά και τρίδιπλα για τις συνέπειες των γραπτών μου.
Επιπλέον, για τα κείμενα που υπογράφω ως επικεφαλής του Συνδυασμού «Φλώρινα-Ισχυρός Δήμος» ή της ελάσσονος μειοψηφίας του Δήμου, φροντίζω να έχω τη σύμφωνη άποψη και την ομόφωνη γνώμη τουλάχιστον της ισχυρής

Επικύρωση από ΥΠΕΚΑ της short list για το λιγνιτορυχείο Βεύης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΒΕΥΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 177/2010 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2010    http://e-vevi.blogspot.com       Τ.Θ. 185    ΒΕΥΗ 53074

Βεύη 1 Αυγούστου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επικυρώθηκε η short list των πέντε για την εκμίσθωση του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Βεύης (πρώην ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ).  Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. πρώτη στη πεντάδα. Εκτός οριστικά η κοινοπραξία «HORIZON Μεταλλευτική (Κοπελούζος) – ΜΕΤΕ».
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εκμίσθωση του δημόσιου λιγνιτωρυχείου της Βεύης (πρώην ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ) μετά και την οριστικοποίηση της short list των 5 ομίλων που θα το διεκδικήσυν.
Υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Εκμίσθωση των Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημοσίου λιγνιτωρυχείου Βεύης του Νομού Φλώρινας, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Δικαστική απόφαση-σταθμός για το λεγόμενο "Μακεδονικό" πρόβλημα.

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!
Το 1990, επτά πολίτες της Φλώρινας, ίδρυσαν το σωματείο "ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ". Το πρωτοδικείο Φλώρινας απέρριψε την αίτηση εγγραφής του σωματείου στα βιβλία σωματείων της Φλώρινας, με το αιτιολογικό, ότι "σκοπός του συλλόγου ήταν η προώθηση της ιδέας ότι υπάρχει μια Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το εθνικό συμφέρον και σε αντίθεση με το νόμο".
Οι επτά κατέφυγαν στο εφετείο, το οποίο επίσης απέρριψε το αίτημα και στη συνέχεια στον Άρειο Πάγο, ο οποίος επίσης απέρριψε το αίτημα, για "προφανή παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας".
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2006, το εφετείο Μακεδονίας, αποτελούμενο από λαμπρούς δικαστές, εξέδωσε μια απόφαση-σταθμό, για το λεγόμενο "Μακεδονικό" πρόβλημα.
Δεν πρόκειται απλά για μια απόφαση δικαστηρίου, αλλά για ένα μάθημα ιστορίας, στο οποίο καταγράφεται το όλο πρόβλημα.
Οι 12 σελίδες της απόφασης, που σας παρουσιάζει  το blogs της ΦΛΩΡΙΝΑΣ, http://florinacity.blogspot.com/ , πρέπει να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία.
Είναι ίσως η σημαντικότερη απόφαση, που πήρε ποτέ, ελληνικό δικαστήριο (ιδιαίτερα οι σελίδες 10,11 και 12).
Ιστορικό ντοκουμέντο μέγιστης αξίας.

Πρόσκληση Σε Συνάντηση Συμμαθητριών Της Οικοκυρικής Σχολής ''Αγία Όλγα''


Στις 24 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.μ, θα γίνει συνάντηση της Οικοκυρικής Σχολής «Αγία Όλγα» Φλώρινας που φοίτησαν το 1961-1962.
Η συνάντηση θα γίνει στην Οικοκυρική Σχολή «Αγία Όλγα»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα εξής τηλέφωνα:
 Γρηγοριάδου Σωτηρία :23850-30287
Πετρίδου Σοφία: 23810-33365,
Αποστολίδου Φλώρα:6972402387

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Άυριο εδώ στο BLOGS δείτε το ιστορικό δικαστικό ντοκουμέντο της απόφασης αριθμ. 243/2005

Είναι ίσως η σημαντικότερη απόφαση, που πήρε ποτέ, ελληνικό δικαστήριο. Οι 12 σελίδες της απόφασης, που σας παρουσιάζει  το blogs της ΦΛΩΡΙΝΑΣ, http://florinacity.blogspot.com/  πρέπει να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία , μια απόφαση-σταθμός για το λεγόμενο "Μακεδονικό" πρόβλημα.

Σύλλογος "Νέα Φλώρινα" στην Αυστραλία