Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

4.740.405 εκατ. ευρώ στη ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


Τη διάθεση και κατανομή του ποσού των 22.860.092,97 ευρώ για το έτος 2010 στους ενεργειακούς νομούς της χώρας, αποφάσισε η Επιτροπή με αντικείμενο την απόδοση των κονδυλίων από το «Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς».

Το λεγόμενο και «Λιγνιτικό Τέλος» ορίζεται στο 0,4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Η Επιτροπή αποφάσισε την καταβολή του ποσού από την ΔΕΗ, ως ακολούθως :
Στον Νομό Φλώρινας, η Νομαρχία θα εισπράξει 2.370.202 ευρώ, οι μη ενεργειακοί δήμοι 711.060 Ευρώ, ενώ η κατανομή στους ενεργειακούς δήμους είναι :

- Φιλώτα : 560.458,17 Ευρώ
- Αμυνταίου: 431.376,92 Ευρώ
- Μελίτη : 409.642,16 Ευρώ και
- Αετού : 257.664 Ευρώ.

Τα συγκεκριμένα κονδύλια, με βάση τη σχετική πρόβλεψη του Νόμου, θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος στους αντίστοιχους νομούς και δήμους.


ΠΗΓΗ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=511

Δεν υπάρχουν σχόλια: