Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Δείτε της θέσεις στην τρίτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις στην ΦΛΩΡΙΝΑ.

Δείτε της θέσεις στην τρίτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς)στην ΦΛΩΡΙΝΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: