Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Φλώρινα - Το Ν.Σ. Φλώρινας ζητά η έδρα της αποκεντρωμένης περιφέρειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία


Ψήφισμα με αφορμή το σχέδιο «Καλλικράτης» εξέδωσε το νομαρχιακό συμβούλιο Φλώρινας το οποίο ζητά η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, να έχει έδρα στη Δυτική Μακεδονία και όχι στα Ιωάννινα, όπως προβλέπει η νέα διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Στο αιτιολογικό του ψηφίσματος επισημαίνεται ότι η παραπάνω ενέργεια επιβάλλεται από λόγους χωροταξικούς, αναπτυξιακούς, οικονομικούς και ιστορικούς.

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: