Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΛΕΧΟΒΟ : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Eγκεκριμένες ανακοινώσεις ανά Nομαρχία φορέα που εγκρίθηκαν έως 30.3.2010


Προθεσμίες υποβολής: Η ενημέρωση των ημερομηνιών ανάρτησης της ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης γίνεται με ευθύνη των Φορέων.


Διάθεση / Υποβολή αιτήσεων / Λοιπές πληροφορίες: Στους αρμόδιους Φορείς.
Έντυπα: Εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ)http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Edipa+etiseon/foreis/ep.csp
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ.

Φορέας ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ
 Πληροφορίες  2386071355
 Νομαρχία ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Αριθμός ανακοίνωσης ΣΟΧ
Κατηγορία προσωπικού ΔΕ / ΥΕ
Κλάδος / Ειδικότητα ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ / ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Αριθμός ατόμων  1 / 1
Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες)
Έγκριση ΑΣΕΠ 26/2/2010
 Ανάρτηση ανακοίνωσης στο φορέα
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης στο φορέα Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: